ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Zamówienia publiczne - profil nabywcy

Plan postępowań na rok 2018.pdf | 745,8 KB

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2018 r

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 r.pdf | 628,1 KB

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 r

Zamówienia publiczne w następujących trybach:

- przetarg nieograniczony,

- przetarg ograniczony,

- negocjacje z ogłoszeniem,
- dialog konkurencyjny,
- negocjacje bez ogłoszenia,
- zamówienie z wolnej ręki,
- zapytanie o cenę,
- licytacja elektroniczna
 

ogłaszamy na stronie przetargi.propublico.pl.

Lista aktualnych przetargów:


Usługa utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach ZOZ Oświęcim oraz wykonywania czynności pomocniczych przy obsłudze pacjenta niewymagających przygotowania medycznego, usługi transportu wewnętrznego odpadów
Sygnatura:  ZOZ.DZP.271.1.XII.2018
Data Zamieszczenia: 2018.12.06
Termin składania: 2018-12-20 godz. 10:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - 29 PAKIETÓW
Sygnatura:  ZOZ.DZP.271.3.XI.2018
Data Zamieszczenia: 2018.11.22
Termin składania: 2018-11-30 godz. 11:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostawę sprzętu i aparatury medycznej "Przebudowa oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego" wykonywane w ramach inwestycji "Modernizacja oddziałów: ginekologiczno - położniczego, noworodkowego oraz psychiatrycznego służąca poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic"
Sygnatura:  ZOZ.DZP.271.4.XI.2018
Data Zamieszczenia: 2018.11.22
Termin składania: 2018-11-30 godz. 10:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  DOSTAWA TESTÓW CHEMICZNYCH ORAZ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO CENTRALNEJ STERYLIZATORNII  
Sygnatura:  ZOZ.DZP.271.2.XI.2018
Data Zamieszczenia: 2018.11.15
Termin składania: 2018-11-23 godz. 09:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH, TESTÓW CHEMICZNYCH, NABOI DO TLENKU ETYLENU ORAZ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO CENTRALNEJ STERYLIZATORNII  
Sygnatura:  ZOZ.DZP.271.6.X.2018  
Data Zamieszczenia: 2018.10.18
Termin składania: 2018-10-31 godz. 09:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH, KRWI BARANIEJ  
Sygnatura:  ZOZ.DZP.271.5.X.2018  
Data Zamieszczenia: 2018.10.17
Termin składania: 2018-10-26 godz. 10:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Usługa wykonania przeglądów aparatury medycznej  
Sygnatura:  ZOZ.DZP.271.1.X.2018  
Data Zamieszczenia: 2018.10.17
Termin składania: 2018-10-31 godz. 10:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usługa utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach ZOZ Oświęcim oraz wykonywania czynności pomocniczych przy obsłudze pacjenta niewymagających przygotowania medycznego, usługi transportu wewnętrznego odpadów
Sygnatura:     ZOZ.DZP.271.4.X.2018
Data Zamieszczenia: 2018.10.13
Termin składania: 2018-11-21 godz. 10:00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostawa jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego
Sygnatura:     ZOZ.DZP.271.3.X.2018
Data Zamieszczenia: 2018.10.12
Termin składania: 2018-11-20 godz. 10:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostawa odczynników do biochemii i chemii klinicznej wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego
Sygnatura:     ZOZ.DZP.271.2.X.2018
Data Zamieszczenia: 2018.10.03
Termin składania: 2018-10-12 godz. 10:00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostawa zestawu produktów do ciągłej terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą aparatów 
Sygnatura:     ZOZ.DZP.271.2.IX.2018
Data Zamieszczenia: 2018.09.27
Termin składania: 2018-10-05 godz. 10:00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej "Przebudowa oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego" wykonywane w ramach inwestycji "Modernizacja oddziałów: ginekologiczno - położniczego, noworodkowego oraz psychiatrycznego służąca poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic"
Sygnatura:      ZOZ.DZP.271.4.IX.2018
Data Zamieszczenia: 2018.09.26
Termin składania: 2018-10-05 godz. 10:00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do sprzedaży urządzenie diagnostyczne MAHA

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu oferuje do sprzedaży urządzenie diagnostyczne MAHA , składające się z testera
amortyzatorów oraz testera zbieżności kół.
Dane urządzenia:
1. Tester amortyzatorów:
     Typ: FWT 1 SCREEN
     rok prod. 1999
     nr seryjny: 006969
     zasilanie: 3 x 400V, AC, N, PE
     dopuszczalny nacisk na oś 2000 kg

2. Tester zbieżności kół:
    Typ: MINC 1 SCREEN
    rok prod. 1999
    nr ser. 6362
    zasilanie: 1 x 230 V, AC, N, PE

   Brak aktualnych atestów do urządzenia.

   Cena całości (obu testerów): 1000 zł brutto

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Transportu nr tel. 33 8448 371
_________________________________________________________________________

Dostawa leków i wyrobów medycznych
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.2.VIII.2018
Data Zamieszczenia: 2018.08.22
Termin składania: 2018-10-01 godz. 10:00

________________________________________________________________________Zamieszczane pliki mogą być w formatach PDF, Microsoft Office (.doc, .xls) lub OpenDocument (.odt, .ods). Wszystkie te formaty można otworzyć przy pomocy programów LibreOffice lub OpenOffice, dostępnych bezpłatnie na licencji GPL. 


 

 

Zamówienia na usługi społeczne.


_______________________________________________________________________