ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Zamówienia publiczne - profil nabywcy

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2019 r cz1.pdf | 354,3 KB

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2019 r

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2019 r cz2.pdf | 331,8 KB

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2019 r cz2

Plan postępowań na rok 2018.pdf | 745,8 KB

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2018 r

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 r.pdf | 628,1 KB

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 r

Zamówienia publiczne w następujących trybach:

- przetarg nieograniczony,

- przetarg ograniczony,

- negocjacje z ogłoszeniem,
- dialog konkurencyjny,
- negocjacje bez ogłoszenia,
- zamówienie z wolnej ręki,
- zapytanie o cenę,
- licytacja elektroniczna
 

ogłaszamy na stronie przetargi.propublico.pl.

Lista aktualnych przetargów:


Dostawa sprzętu i aparatury medycznej
Sygnatura:  ZOZ.DZP.271.1.II.2019
Data Zamieszczenia: 2019.02.07
Termin składania: 2019-02-22 godz. 10:00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO
Sygnatura:  ZOZ.DZP.271.5.I.2019
Data Zamieszczenia: 2019.02.06
Termin składania: 2019-02-19 godz. 10:00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej "Przebudowa oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego" wykonywane w ramach inwestycji "Modernizacja oddziałów: ginekologiczno - położniczego, noworodkowego oraz psychiatrycznego służąca poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic"
Sygnatura:  ZOZ.DZP.271.2.I.2019
Data Zamieszczenia: 2019.01.10
Termin składania: 2019-01-22 godz. 10:00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu" Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ w Oświęcimiu" nr POIS.09.01.00-00-0342/18 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 "
Sygnatura:  ZOZ.DZP.271.3.I.2019
Data Zamieszczenia: 2019.01.10
Termin składania: 2019-01-18 godz. 09:30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usługa wykonania przeglądów aparatury medycznej - 8 pakietów
Sygnatura:  ZOZ.DZP.271.6.XII.2018
Data Zamieszczenia: 2019.01.02
Termin składania: 2019-01-18 godz. 10:00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usługa codziennego, całodobowego żywienia pacjentów w tym niemowląt i małych dzieci oraz przygotowanie i wydanie posiłków profilaktycznych
Sygnatura:  ZOZ.DZP.271.5.XII.2018
Data Zamieszczenia: 2018.12.19
Termin składania: 2019-01-28 godz. 10:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostawa implantów wraz z instrumentarium na czas trwania umowy
Sygnatura:  ZOZ.DZP.271.4.XII.2018
Data Zamieszczenia: 2018.12.19
Termin składania: 2019-01-24 godz. 10:00


________________________________________________________________________Zamieszczane pliki mogą być w formatach PDF, Microsoft Office (.doc, .xls) lub OpenDocument (.odt, .ods). Wszystkie te formaty można otworzyć przy pomocy programów LibreOffice lub OpenOffice, dostępnych bezpłatnie na licencji GPL. 


 

 

Zamówienia na usługi społeczne.


_______________________________________________________________________