ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Zamówienia publiczne - profil nabywcy

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 r.pdf | 628,1 KB

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 r

Zamówienia publiczne w następujących trybach:

- przetarg nieograniczony,

- przetarg ograniczony,

- negocjacje z ogłoszeniem,
- dialog konkurencyjny,
- negocjacje bez ogłoszenia,
- zamówienie z wolnej ręki,
- zapytanie o cenę,
- licytacja elektroniczna
 

ogłaszamy na stronie przetargi.propublico.pl.

Lista aktualnych przetargów:

Roboty budowlane - Przebudowa III i I Oddziału Chorób Wewnętrznych  
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.9.VIII.2017
Data Zamieszczenia: 2017-08-21
Termin składania: 2017-09-05 godz. 10:00  
________________________________________________________________________

Dostawa sprzętu komputerowego do systemu SWD PRM dla ZRM: Termian Mobilny (tablet) (5szt.)
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.8.VIII.2017
Data Zamieszczenia: 2017-08-21
Termin składania: 2017-09-01 godz. 10:00  
________________________________________________________________________


Roboty Budowlane: "Przebudowa fragmentu pawilonu nr IV wraz z budową windy dla niepełnosprawnych i zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Oddziału Psychiatrycznego i Dziennego Oddziału Psychiatrycznego" wykonywane w ramach inwestycji "Modernizacja oddziałów: ginekologiczno-położniczego, noworodkowego oraz psychiatrycznego służąca poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic"
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.5.VIII.2017
Data Zamieszczenia: 2017-08-16
Termin składania: 2017-08-31 godz. 10:00
________________________________________________________________________

Usługę nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania OptiMED 
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.7.VIII.2017
Data Zamieszczenia: 2017-08-11
Termin składania: 2017-08-21 godz. 10:00
________________________________________________________________________

Dostawa sprzętu medycznego - 20 pakietów  
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.1.VIII.2017
Data Zamieszczenia: 2017-08-11
Termin składania: 2017-08-23 godz. 10:00 
________________________________________________________________________

Roboty budowlane - 2 zadania  
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.2.VIII.2017
Data Zamieszczenia: 2017-08-10
Termin składania: 2017-08-25 godz. 10:00
________________________________________________________________________

Roboty budowlane - wymiana rozdzielnicy elektrycznej parteru pawilonu nr III wraz z kablem zasilającym w ramach inwestycji "Przebudowa części budynku Pawilonu III z zabudową dźwigu szpitalnego"
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.3.VIII.2017
Data Zamieszczenia: 2017-08-09
Termin składania: 2017-08-24 godz. 10:00
________________________________________________________________________

Usługa nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowań: 2 pakiety - OptiMED oraz Infomedica  
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.4.VII.2017
Data Zamieszczenia: 2017-08-02
Termin składania: 2017-08-11 godz. 10:00 
________________________________________________________________________

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników ZOZ w Oświęcimiu oraz członków ich rodzin  
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.7.VII.2017
Data Zamieszczenia: 2017-07-19
Termin składania: 2017-08-25 godz. 10:00  
________________________________________________________________________

Dostawa leków i wyrobów medycznych  
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.5.VI.2017
Data Zamieszczenia: 2017-06-21
Termin składania: 2017-08-01 godz. 10:00
________________________________________________________________________


Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatornii

Sygnatura: ZOZ.DZP.271.3.VI.2017
Data Zamieszczenia: 2017-06-07
Termin składania: 2017-06-22 godz. 10:00    
________________________________________________________________________


Dostawa sprzętu medycznego- 18 pakietów    

Sygnatura: ZOZ.DZP.271.2.VI.2017
Data Zamieszczenia: 2017-06-06
Termin składania: 2017-06-20 godz. 10:00   

________________________________________________________________________

 

 

Zamówienia na usługi społeczne.


Zamieszczane pliki mogą być w formatach PDF, Microsoft Office (.doc, .xls) lub OpenDocument (.odt, .ods). Wszystkie te formaty można otworzyć przy pomocy programów LibreOffice lub OpenOffice, dostępnych bezpłatnie na licencji GPL.