ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Zamówienia publiczne - profil nabywcy

Plan postępowań na rok 2018.pdf | 745,8 KB

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2018 r

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 r.pdf | 628,1 KB

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 r

Zamówienia publiczne w następujących trybach:

- przetarg nieograniczony,

- przetarg ograniczony,

- negocjacje z ogłoszeniem,
- dialog konkurencyjny,
- negocjacje bez ogłoszenia,
- zamówienie z wolnej ręki,
- zapytanie o cenę,
- licytacja elektroniczna
 

ogłaszamy na stronie przetargi.propublico.pl.

Lista aktualnych przetargów:

Dostawa testów Western - Blot do diagnostyki boreliozy oraz paneli alergologicznych wraz z dzierżawą sprzętu do wykonania i odczytu wyniku testów na okres 24 miesięcy oraz dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowej pracy analizatora
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.5.I.2018
Data Zamieszczenia: 2018-01-17
Termin składania: 2018-01-26 godz. 10:00
_______________________________________________________________________
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej ramach projektu" Wsparcie SOR W Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu przez doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne" w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.2.I.2018
Data Zamieszczenia: 2018-01-17
Termin składania: 2018-02-27 godz. 10:00
_______________________________________________________________________
Dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego na okres 24 miesięcy
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.4.I.2018
Data Zamieszczenia: 2018-01-17
Termin składania: 2018-02-27 godz. 10:00 
_______________________________________________________________________
Dostawa leków - Idarycyzymab
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.3.I.2018
Data Zamieszczenia: 2018-01-10
Termin składania: 2018-01-19 godz. 10:00  
_______________________________________________________________________
Dostawa paliw silnikowych do samochodów, agregatów i kosiarek na okres 24 miesięcy
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.2.XI.2017
Data Zamieszczenia: 2017-12-28
Termin składania: 2018-01-09 godz. 10:00   
________________________________________________________________________
DOSTAWA PŁYT CD/DVD, TASIEMEK DO WYDRUKU OPASEK DLA PACJENTÓW, KODÓW KRESKOWYCH DO ZNAKOWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH, TUSZY, TONERÓW, BĘBNÓW, TASIEMEK, MATERIAŁÓW BIUROWYCH
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.5.XI.2017
Data Zamieszczenia: 2017-12-07
Termin składania: 2017-12-15 godz. 10:00  
________________________________________________________________________
Dostawa implantów wraz z instrumentarium na czas trwania umowy
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.4.XI.2017
Data Zamieszczenia: 2017-12-07
Termin składania: 2017-12-15 godz. 10:00   
________________________________________________________________________
Usługa wykonania przeglądów aparatury medycznej  
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.3.XI.2017
Data Zamieszczenia: 2017-12-07
Termin składania: 2017-12-15 godz. 10:00  
________________________________________________________________________
Dostawa środków dezynfekcyjnych 
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.10.X.2017
Data Zamieszczenia: 2017-11-15
Termin składania: 2017-11-24 godz. 10:00
________________________________________________________________________
Dostawa jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego  
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.3.X.2017
Data Zamieszczenia: 2017-10-12
Termin składania: 2017-11-21 godz. 10:00

________________________________________________________________________

 

 

Zamówienia na usługi społeczne.


Zamieszczane pliki mogą być w formatach PDF, Microsoft Office (.doc, .xls) lub OpenDocument (.odt, .ods). Wszystkie te formaty można otworzyć przy pomocy programów LibreOffice lub OpenOffice, dostępnych bezpłatnie na licencji GPL.