ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Zamówienia publiczne - profil nabywcy

Plan postępowań na rok 2018.pdf | 745,8 KB

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2018 r

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 r.pdf | 628,1 KB

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 r

Zamówienia publiczne w następujących trybach:

- przetarg nieograniczony,

- przetarg ograniczony,

- negocjacje z ogłoszeniem,
- dialog konkurencyjny,
- negocjacje bez ogłoszenia,
- zamówienie z wolnej ręki,
- zapytanie o cenę,
- licytacja elektroniczna
 

ogłaszamy na stronie przetargi.propublico.pl.

Lista aktualnych przetargów:

DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ - 5 PAKIETÓW 
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.5.VII.2018
Data Zamieszczenia: 2018.08.02
Termin składania: 2018-08-10 godz. 10:00
________________________________________________________________________

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej "Przebudowa oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego" wykonywane w ramach inwestycji "Modernizacja oddziałów: ginekologiczno - położniczego, noworodkowego oraz psychiatrycznego służąca poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic"
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.1.VIII.2018
Data Zamieszczenia: 2018.08.02
Termin składania: 2018-08-10 godz. 10:00
________________________________________________________________________

Dostawa leków i wyrobów medycznych  
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.4.VII.2018
Data Zamieszczenia: 2018.07.19
Termin składania: 2018-07-27 godz. 10:00  
________________________________________________________________________

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH ORAZ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO- 4 PAKIETY
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.3.VI.2018
Data Zamieszczenia: 2018-06-28
Termin składania: 2018-07-06 godz. 09:00
________________________________________________________________________


Dostawa implantów wraz z instrumentarium na czas trwania umowy
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.4.VI.2018
Data Zamieszczenia: 2018-06-28
Termin składania: 2018-07-06 godz. 10:00
_______________________________________________________________________

Roboty budowlane : ZADANIE 1: Roboty budowlane w ramach inwestycji : "Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w zakresie wejść do oddziału, przyjęcia pacjenta i poczekalni z wentylacją oraz wiatą dla karetek na 2 stanowiska, z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą i układem komunikacji w zakresie dojazdu i chodników do obsługi SOR wraz z rozbiórką wiaty dla karetek z części parterowej dobudowy do budynku szpitalnego na działce 2007/24 w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi nr 4" ZADANIE 2: Roboty budowlane- Remont - Malowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.3.V.2018
Data Zamieszczenia: 2018.05.30
Termin składania: 2018-06-15 godz. 10:00
________________________________________________________________________

DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO p.n. "PRZEBUDOWA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO I NOWORODKOWEGO" WYKONYWANEGO W RAMACH INWESTYCJI "MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW: GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO, NOWORODKOWEGO ORAZ PSYCHIATRYCZNEGO SŁUŻĄCE POPRAWIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO I OKOLIC"
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.1.V.2018
Data Zamieszczenia: 2018-05-09
Termin składania: 2018-05-18 godz. 10:00
________________________________________________________________________

Dostawa sprzętu do endoskopii i zabiegów ERCP
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.6.IV.2018
Data Zamieszczenia: 2018-05-02
Termin składania: 2018-05-11 godz. 10:00
________________________________________________________________________

Roboty Budowlane w ramach inwestycji : "Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w zakresie wejść do oddziału, przyjęcia pacjenta i poczekalni z wentylacją oraz wiatą dla karetek na 2 stanowiska, z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą i układem komunikacji w zakresie dojazdu i chodników do obsługi SOR wraz z rozbiórką wiaty dla karetek z części parterowej odbudowy do budynku szpitalnego na działce 2007/24 w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi nr 4" oraz Malowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.2.III.2018
Data Zamieszczenia: 2018-03-29
Termin składania: 2018-04-16 godz. 10:00
_______________________________________________________________________

Roboty Budowlane: "Przebudowa oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego" wykonywane w ramach inwestycji "Modernizacja oddziałów: ginekologiczno-położniczego, noworodkowego oraz psychiatrycznego służąca poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic"
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.1.III.2018
Data Zamieszczenia: 2018-03-06
Termin składania: 2018-03-22 godz. 10:00
_______________________________________________________________________

Roboty Budowlane: "Przebudowa oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego" wykonywane w ramach inwestycji "Modernizacja oddziałów: ginekologiczno-położniczego, noworodkowego oraz psychiatrycznego służąca poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic"
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.10.I.2018
Data Zamieszczenia: 2018-02-06
Termin składania: 2018-03-01 godz. 10:00  
_______________________________________________________________________

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej ramach projektu" Wsparcie SOR W Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu przez doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne" w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.2.I.2018
Data Zamieszczenia: 2018-01-17
Termin składania: 2018-02-27 godz. 10:00

________________________________________________________________________Zamieszczane pliki mogą być w formatach PDF, Microsoft Office (.doc, .xls) lub OpenDocument (.odt, .ods). Wszystkie te formaty można otworzyć przy pomocy programów LibreOffice lub OpenOffice, dostępnych bezpłatnie na licencji GPL. 


 

 

Zamówienia na usługi społeczne.


_______________________________________________________________________