ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Zamówienia publiczne - profil nabywcy

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 r.pdf | 628,1 KB

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 r

Zamówienia publiczne w następujących trybach:

- przetarg nieograniczony,

- przetarg ograniczony,

- negocjacje z ogłoszeniem,
- dialog konkurencyjny,
- negocjacje bez ogłoszenia,
- zamówienie z wolnej ręki,
- zapytanie o cenę,
- licytacja elektroniczna
 

ogłaszamy na stronie przetargi.propublico.pl.

Lista aktualnych przetargów:


Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego systemu do analizy parametrów fizykochemicznych i osadu moczu na okres 36 miesięcy
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.4.X.2017
Data Zamieszczenia: ~2017-10-19
Termin składania: 2017-10-27 godz. 10:00
________________________________________________________________________

Usługa transportu sanitarnego  
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.5.X.2017
Data Zamieszczenia: 2017-10-18
Termin składania: 2017-11-28 godz. 10:00  
________________________________________________________________________

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH, KRWI BARANIEJ, SZKŁA I DROBNEGO SPRZĘTU
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.2.X.2017
Data Zamieszczenia: ~2017-10-12
Termin składania: 2017-10-20 godz. 10:00
________________________________________________________________________

DOSTAWA LEKU UMECLIDINIUM + VILANTEROL
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.1.X.2017
Data Zamieszczenia: ~2017-10-05
Termin składania: 2017-10-13 godz. 10:00
________________________________________________________________________

 

DOSTAWA LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.6.IX.2017
Data Zamieszczenia: ~2017-09-29
Termin składania: 2017-11-09 godz. 10:00
________________________________________________________________________

Dostawa i montaż wyposażenia oraz dostawa sprzętu medycznego : "Przebudowa fragmentu pawilonu nr IV wraz z budową windy dla niepełnosprawnych i zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Oddziału Psychiatrycznego i Dziennego Oddziału Psychiatrycznego" wykonywane w ramach inwestycji "Modernizacja oddziałów: ginekologiczno-położniczego, noworodkowego oraz psychiatrycznego służąca poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic"
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.4.IX.2017
Data Zamieszczenia: 17-10-04
Termin składania: 2017-10-13 godz. 10:00
________________________________________________________________________

Dostawa sprzętu medycznego - 14 pakietów
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.7.IX.2017
Data Zamieszczenia: 2017-10-04
Termin składania: 2017-10-13 godz. 10:00  
________________________________________________________________________

Dostawa leków i sprzętu jednorazowego z drierżawą aparatów do ciągłej terapii nerkozastępczej  
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.12.VIII.2017
Data Zamieszczenia: 2017-09-13
Termin składania: 2017-09-22 godz. 10:00
________________________________________________________________________


Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników ZOZ w Oświęcimiu oraz członków ich rodzin  
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.7.VII.2017
Data Zamieszczenia: 2017-07-19
Termin składania: 2017-08-25 godz. 10:00  
________________________________________________________________________

Dostawa leków i wyrobów medycznych  
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.5.VI.2017
Data Zamieszczenia: 2017-06-21
Termin składania: 2017-08-01 godz. 10:00
________________________________________________________________________


Dostawa sprzętu medycznego- 18 pakietów    

Sygnatura: ZOZ.DZP.271.2.VI.2017
Data Zamieszczenia: 2017-06-06
Termin składania: 2017-06-20 godz. 10:00   

________________________________________________________________________

 

 

Zamówienia na usługi społeczne.


Zamieszczane pliki mogą być w formatach PDF, Microsoft Office (.doc, .xls) lub OpenDocument (.odt, .ods). Wszystkie te formaty można otworzyć przy pomocy programów LibreOffice lub OpenOffice, dostępnych bezpłatnie na licencji GPL.