ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Zamówienia publiczne - profil nabywcy

Plan postępowań na rok 2018.pdf | 745,8 KB

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2018 r

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 r.pdf | 628,1 KB

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 r

Zamówienia publiczne w następujących trybach:

- przetarg nieograniczony,

- przetarg ograniczony,

- negocjacje z ogłoszeniem,
- dialog konkurencyjny,
- negocjacje bez ogłoszenia,
- zamówienie z wolnej ręki,
- zapytanie o cenę,
- licytacja elektroniczna
 

ogłaszamy na stronie przetargi.propublico.pl.

Lista aktualnych przetargów:


Dostawa sprzętu i aparatury medycznej "Przebudowa oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego" wykonywane w ramach inwestycji "Modernizacja oddziałów: ginekologiczno - położniczego, noworodkowego oraz psychiatrycznego służąca poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic"
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.2.IV.2018
Data Zamieszczenia: 2018-04-21
Termin składania: 2018-05-28 godz. 10:00
_______________________________________________________________________
Dostawa sprzętu laparoskopowego i siatek przepuklinowych
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.4.IV.2018
Data Zamieszczenia: 2018-04-19
Termin składania: 2018-04-27 godz. 10:00 
_______________________________________________________________________
Dostawa leków - 2 pakiety  
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.5.IV.2018
Data Zamieszczenia: 2018-04-19
Termin składania: 2018-04-27 godz. 10:00  
_______________________________________________________________________
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO - 14 PAKIETÓW
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.4.III.2018
Data Zamieszczenia: 2018-04-05
Termin składania: 2018-04-13 godz. 10:00
_______________________________________________________________________

Roboty Budowlane w ramach inwestycji : "Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w zakresie wejść do oddziału, przyjęcia pacjenta i poczekalni z wentylacją oraz wiatą dla karetek na 2 stanowiska, z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą i układem komunikacji w zakresie dojazdu i chodników do obsługi SOR wraz z rozbiórką wiaty dla karetek z części parterowej odbudowy do budynku szpitalnego na działce 2007/24 w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi nr 4" oraz Malowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.2.III.2018
Data Zamieszczenia: 2018-03-29
Termin składania: 2018-04-16 godz. 10:00
_______________________________________________________________________
Dostawa wyrobów z włókniny i fartuchów operacyjnych
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.5.III.2018
Data Zamieszczenia: 2018-03-28
Termin składania: 2018-04-09 godz. 10:00
_______________________________________________________________________
Roboty Budowlane: "Przebudowa oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego" wykonywane w ramach inwestycji "Modernizacja oddziałów: ginekologiczno-położniczego, noworodkowego oraz psychiatrycznego służąca poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic"
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.1.III.2018
Data Zamieszczenia: 2018-03-06
Termin składania: 2018-03-22 godz. 10:00
_______________________________________________________________________
Roboty Budowlane: "Przebudowa oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego" wykonywane w ramach inwestycji "Modernizacja oddziałów: ginekologiczno-położniczego, noworodkowego oraz psychiatrycznego służąca poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic"
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.10.I.2018
Data Zamieszczenia: 2018-02-06
Termin składania: 2018-03-01 godz. 10:00  
_______________________________________________________________________
Dostawa leków - 3 pakiety
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.3.II.2018
Data Zamieszczenia: 2018-02-21
Termin składania: 2018-03-02 godz. 10:00 
_______________________________________________________________________
Usługa wykonania przeglądu aparatury medycznej - RESPIRATORY NPB  
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.2.II.2018
Data Zamieszczenia: 2018-02-15
Termin składania: 2018-02-23 godz. 10:00
_______________________________________________________________________
Dostawa implantów wraz z instrumentarium na czas trwania umowy 
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.7.I.2018
Data Zamieszczenia: 2018-01-24
Termin składania: 2018-03-05 godz. 10:00
_______________________________________________________________________
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej ramach projektu" Wsparcie SOR W Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu przez doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne" w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.2.I.2018
Data Zamieszczenia: 2018-01-17
Termin składania: 2018-02-27 godz. 10:00

________________________________________________________________________Zamieszczane pliki mogą być w formatach PDF, Microsoft Office (.doc, .xls) lub OpenDocument (.odt, .ods). Wszystkie te formaty można otworzyć przy pomocy programów LibreOffice lub OpenOffice, dostępnych bezpłatnie na licencji GPL. 


 

 

Zamówienia na usługi społeczne.

Usługa całodobowej ochrony fizycznej ze wsparciem grupy interwencyjnej i dozorem mienia ZOZ w Oświęcimiu
Data Zamieszczenia: 2018-04-18
_______________________________________________________________________
załaczniki | 15 MB

Załączniki do usługi całodobowej ochrony fizycznej ze wsparciem grupy interwencyjnej i dozorem mienia ZOZ w Oświęcimiu