ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Zamówienia publiczne - profil nabywcy

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 r.pdf | 628,1 KB

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 r

Zamówienia publiczne w następujących trybach:

- przetarg nieograniczony,

- przetarg ograniczony,

- negocjacje z ogłoszeniem,
- dialog konkurencyjny,
- negocjacje bez ogłoszenia,
- zamówienie z wolnej ręki,
- zapytanie o cenę,
- licytacja elektroniczna
 

ogłaszamy na stronie przetargi.propublico.pl.

Lista aktualnych przetargów:


Dostawa wyrobów z włókniny oraz fartuchów operacyjnych
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.8.VI.2017
Data Zamieszczenia: 2017-06-28
Termin składania: 2017-07-07 godz. 10:00
________________________________________________________________________
Dostawa i montaż serwera  
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.6.VI.2017
Data Zamieszczenia: 2017-06-28
Termin składania: 2017-07-07 godz. 11:00
________________________________________________________________________

Roboty budowlane - Przebudowa III i I Oddziału Chorób Wewnętrznych  
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.7.VI.2017
Data Zamieszczenia: 2017-06-27
Termin składania: 2017-07-11 godz. 10:00
________________________________________________________________________

Dostawa leków i wyrobów medycznych  
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.5.VI.2017
Data Zamieszczenia: 2017-06-21
Termin składania: 2017-08-01 godz. 10:00
________________________________________________________________________
Dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych, szczepów wzorcowych i wyrobów jednorazowych
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.1.VI.2017
Data Zamieszczenia: 2017-06-14
Termin składania: 2017-06-23 godz. 10:00
________________________________________________________________________

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatornii

Sygnatura: ZOZ.DZP.271.3.VI.2017
Data Zamieszczenia: 2017-06-07
Termin składania: 2017-06-22 godz. 10:00    
________________________________________________________________________

Dostawa sprzętu medycznego- 18 pakietów    

Sygnatura: ZOZ.DZP.271.2.VI.2017
Data Zamieszczenia: 2017-06-06
Termin składania: 2017-06-20 godz. 10:00   

________________________________________________________________________

Dostawa sprzętu laparoskopowego, siatek przepuklinowych oraz narzędzi do generatora ultradźwiękowego  

Sygnatura: ZOZ.DZP.271.9.IV.2017
Data Zamieszczenia: 2017-05-04
Termin składania: 2017-05-12 godz. 10:00 

________________________________________________________________________

Dostawa sprzętu medycznego      
Sygnatura: ZOZ.DZP.271.2.IV.2017
Data Zamieszczenia: 2017-04-12
Termin składania: 2017-04-21 godz. 10:00   

 

________________________________________________________________________


 

 

Zamówienia na usługi społeczne.


Zamieszczane pliki mogą być w formatach PDF, Microsoft Office (.doc, .xls) lub OpenDocument (.odt, .ods). Wszystkie te formaty można otworzyć przy pomocy programów LibreOffice lub OpenOffice, dostępnych bezpłatnie na licencji GPL.

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza negocjacje na "Dostawę odzieży i...

Nazwa postępowania: Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza negocjacje na "Dostawę odzieży i obuwia dla lekarzy, pielęgniarek i zespołów ratownictwa medycznego oraz odzieży i obuwia roboczego".
Numer postępowania: ZOZ.DZP.271.46.I.2017
Termin składania ofert: 25.01.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie o negocjacjach 2017-01-16
Zał. 1 - Formularz ofertowy 2017-01-16
Zał. 2 - Formularz cenowy 2017-01-16
Zał. 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 2017-01-16
Zał. 4 - Istotne postanowienia umowy 2017-01-16
Zał. 5 - Oświadczenie CE 2017-01-16
Zał. 6 - Oświadczenie o trwałym oznakowaniu odzieży 2017-01-16
Zał. 7 - Oświadczenie o składzie i gramaturze tkanin 2017-01-16
Zał. 8 - Oświadczenie o normie PN 2017-01-16
Zał. 9 - Oświadczenie o zgodności z Rozporządzeniem 2017-01-16
Zał. 10 - Oświadczenie o normie PN 2017-01-16
Zał. 10 - Oświadczenie o normie PN 2017-01-16
Odpowiedzi na pytania 2017-01-19
Ogłoszenie wyniku negocjacji 2017-02-02
Ogłoszenie wyniku - negocjacje p.3