ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Poradnie specjalistyczne

Do większości poradni znajdujących się na I piętrze w głównym budynku Szpitala należy się rejestrować w rejestracji centralnej.
 
O zmianach godzin pracy w poradniach informacji udziela rejestracja.

Rejestracja I, tel. 33 8448 286, poradnie: endokrynologiczna, onkologiczna, gastroenterologiczna, neonatologiczna, kardiologiczna, poradnia anestezjologiczna.

Rejestracja II , tel. 33 8448 412, poradnie: chirurgii dziecięcej i urazowo-ortopedycznej, urologiczna.

Rejestracja III (parter budynku oddziału neurologii), tel. 33 8448 312, poradnia neurologiczna.

Rejestracja IV (parter budynku oddziału płucnego), tel. 33 8448 471, poradnia chirurgii ogólnej
                                                                                  tel. 33 8448 266, poradnia chorób płuc i gruźlicy, poradnia chorób płuc i gruźlicy dla dzieci.
                                                                                  tel. 33 8448 465, poradnia rehabilitacyjna.

Pozostałe poradnie rejestrują pacjentów bezpośrednio.