ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Oddział Psychosomatyki i Psychiatrii

Lokalizacja: budynek nr 4.

Telefon: 33 8448292

Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. Anna Szłapa-Zalewska

Specjalista psychiatrii.

liczba łóżek - 58