ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Oddział Psychosomatyki i Psychiatrii

Lokalizacja: budynek nr 4.
Telefony:
Ordynator      338448372
Oddziałowa   338448291
Sekretariat     338448290
Lekarz Kierujący Oddziałem – lek. Anna Szłapa- Zalewska – specjalista psychiatra
Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem – lek. Mateusz Berkowicz – specjalista psychiatra
Pielęgniarka oddziałowa – mgr Iwona Zielińska -specjalistka pielęgniarstwa psychiatrycznego
Profil oddziału:
Nowo wyremontowany Oddział Psychosomatyki i Psychiatrii mieści się w pawilonie IV. Jest oddziałem 40- łóżkowym.
W oddziale na I piętrze wyodrębniony został Oddział Diagnostyczno-terapeutyczny 14 łóżkowy – utworzony zgodnie z najnowszymi standardami dotyczącymi bezpieczeństwa pacjentów.
Na drugim piętrze wyodrębniony został oddział terapeutyczny – 26 łóżkowy.
Wykwalifikowany zespół lekarzy, pielęgniarek, psychologów i terapeutów udziela świadczeń psychiatrycznych w sposób sumienny, przyjemny i bezpieczny dla pacjenta.
W ramach świadczeń przyjmujemy pacjentów: ze schizofrenią i innego rodzaju stanami psychotycznymi, z zaburzeniami afektywnymi, ze stanami organicznego uszkodzenia OUN,                      z zaburzeniami spowodowanymi uzależnieniem ( psychozy, zaburzenia nastroju, zespoły abstynencyjne),  z zaburzeniami nerwicowymi i adaptacyjnymi.
Świadczymy usługi w zakresie lecznictwa stacjonarnego. Zapewniamy pełną diagnostykę psychologiczną dla pacjentów.
Oddział ma dostępność do wszelkich badań diagnostycznych szpitala.
Wykonywane zadania są zgodne ze standardami leczenia psychiatrycznego, aktualną wiedzą medyczną i zasadami etyki zawodowej.


Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. Anna Szłapa-Zalewska

Specjalista psychiatrii.

liczba łóżek - 58