ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Oddział Noworodkowy

Lokalizacja 3 piętro, budynek główny.

Telefony:
Ordynator      33 8448242
Oddziałowa   33 8448209
Oddział Noworodkowy Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu jest oddziałem leczącym noworodki urodzone w tutejszym szpitalu oraz urodzone poza szpitalem, przywiezione wraz z matką bezpośrednio po porodzie.
Oddział składa się z dwóch części:
- część "rooming-in" gdzie noworodki przebywają wraz z matkami w Oddziale Położniczym
- część patologii noworodka ze stanowiskami do intensywnej, wzmożonej i ciągłej opieki nad
noworodkiem.
Oddział zapewnia opiekę i leczenie dla 17 noworodków jednocześnie w zakresie przewidzianym dla oddziałów o drugim stopniu referencyjności.
W 2018 roku wykonano kompleksowy remont i przebudowę oddziału oraz wyposażono w sprzęt o najwyższych światowych standardach


Ordynator: lek. med. Wiesław Siergiej

Specjalista pediatrii i neonatologii.

liczba łóżek - 17