ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

Lokalizacja: 2 i 3 piętro, budynek nr 3.
Telefony:
Ordynator      338448395
Oddziałowa   338448297
Sekretariat     338448340
ILOŚĆ ŁÓŻEK:
Oddział Neurologiczny - 20
Oddział Udarowy - 16 (w tym 4 łóżka Intensywnego Nadzoru Medycznego)
CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW:
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym znajdują się na II i III piętrze pawilonu III Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu.
Pacjenci Oddziałów przebywają w salach trzyosobowych w większości z węzłem sanitarnym. Oddział Neurologiczny dysponuje także jedną separatką z oddzielnym węzłem sanitarnym.
Oddział Udarowy posiada salę intensywnego nadzoru, w której znajdują się cztery stanowiska z pełnym monitorowaniem.
OPIS ODDZIAŁÓW:
Oddział Neurologii zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń neurologicznych. Większość hospitalizowanych to pacjenci z udarami mózgu (krwotocznymi i niedokrwiennymi), dla których powstał Oddział Udarowy. Poza tym na oddziale leczeni są pacjenci z chorobą Parkinsona, padaczką, zaburzeniami korzeni nerwów rdzeniowych i innymi schorzeniami neurologicznymi.
Diagnostyka opiera się na badaniach neuroobrazujących (tomografia głowy, rezonans magnetyczny) oraz innych takich jak EEG, USG naczyń wewnątrz i zewnątrzczaszkowych, TCD kontrast, UKG oraz badaniu płynu mózgowo – rdzeniowego.
W Oddziale Udarowym prowadzona jest kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób naczyniowych OUN . Proces leczenia udaru mózgu wdrożony jest zgodnie z aktualnymi standardami postępowania i diagnostyki, farmakoterapii oraz wczesnej rehabilitacji neurologicznej.
 
Ponadto w Oddziale leczeni są pacjenci objęci programem lekowym Leczenia Stwardnienia Rozsianego.
Przyjęcia na Oddział odbywają się w trybie planowanym jak i tak zwanym ostrym.
Średnio w Oddziale rocznie leczonych jest 1800 pacjentów.
WYKONYWANE PROCEDURY:
  • podstawowa diagnostyka i leczenie zachowawcze w trybie stacjonarnym: diagnostyka i leczenie farmakologiczne zawałów mózgu, diagnostyka i leczenie farmakologiczne krwotoków mózgowych, diagnostyka i leczenie zawrotów głowy, diagnostyka nowotworów mózgu i rdzenia, diagnostyka i leczenie chorób obwodowego układu nerwowego, diagnostyka i leczenie chorób zwyrodnieniowych Ośrodkowego Układu Nerwowego,
  • kwalifikacja krwotoków mózgowych do leczenia neurochirurgicznego,
  • fizykoterapia: rehabilitacja ruchowa, nauka poruszania się, ćwiczenia gimnastyczne, fizykoterapia przy zespołach bólowych kręgosłupa i kończyn,
  • rehabilitacja mowy prowadzona przez logopedę,
  • szkolenie lekarzy specjalizujących się w zakresie neurologii
W ramach Oddziału funkcjonuje poradnia neurologiczna, pracownia EEG , pracownia dopplerowska - w tym USG Doppler przezczaszkowy, pracownia EMG.
Istnieje możliwość konsultacji lekarza internisty, kardiologa, ortopedy, anestezjologa oraz lekarza rehabilitacji medycznej.
Sprzęt medyczny znajdujący się między innymi na wyposażeniu Oddziału to: respirator, 6 kardiomonitorów, pompy infuzyjne, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, USG Doppler zewnątrzczaszkowy i przezczaszkowy, aparat EEG, aparat EMG.


Ordynator: lek. med. Jerzy Machowski.

Specjalista neurologii

liczba łóżek - 36