ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Lokalizacja: 3 piętro, budynek główny.
Telefony:
Ordynator      338448212
Oddziałowa   338448324
Sekretariat     338448203
Oddział Ginekologiczno – Położniczy dysponuje 45 łóżkami (28 łóżek w oddziale ginekologicznymi 17 łóżek w oddziale położniczym), rocznie przyjmowanych jest około 3500 Pacjentek, w tym około 1200 porodów.
Oddział posiada II stopień referencyjności w trójstopniowym modelu opieki perinatalna tzn. że obejmujemy opieką Pacjentki z patologią ciąży od małego do średniego stopnia ciężkości.
W oddziale położniczym wykonywany jest pełen zakres procedur medycznych, związanych z opieką nad kobietą ciężarną, rodzącą oraz położnicą.
W oddziale ginekologicznym, w którym znajdują się również sale patologii ciąży, prowadzona jest diagnostyka i leczenie wszelkich stanów chorobowych związanych z patologią ciąży (zgodnie ze stopniem referencyjności oddziału), ponadto prowadzona jest diagnostyka, leczenie zachowawcze i operacyjne chorób ginekologicznych w tym stanów przednowotworowych oraz nowotworów narządu rodnego.
W oddziale Ginekologiczno – Położniczym szkoleni są w ramach rezydentur przydzielanych przez Ministerstwo Zdrowia adepci z zakresu położnictwa i ginekologii – oddział posiada 4 miejsca szkoleniowe.
Blok Porodowy obejmuje:
- Cztery nowoczesne i komfortowe osobne, pojedyncze sale porodowe przystosowane do porodów rodzinnych (trzy sale z wannami do imersji wodnej, jedna sala z prysznicem również służącym do imersji wodnej),
- Łazienki z pełnym węzłem sanitarnym dostępne na zewnątrz sal,
- Nowoczesny w pełni wyposażony blok operacyjny z salą cięć cesarskich mieszczący się w obrębie bloku porodowego,
- Salę intensywnego nadzoru po porodach powikłanych.
W trakcie porodu Pacjentki rodzące mają możliwość skorzystania z niefarmakologicznych i farmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego.
Niefarmakologiczne metody bólu porodowego:
- utrzymywanie aktywności fizycznej rodzącej i umożliwianie jej przyjmowania pozycji zmniejszających odczucia bólowe w szczególności: spacer, kołysanie się, przyjmowanie pozycji kucznej lub pozycji wertykalnych z wykorzystaniem sprzętów pomocniczych takich jak: gumowe piłki, worki, sako, materace,
- masaż odcinka krzyżowo – lędźwiowego,
- techniki oddechowe i ćwiczenia relaksacyjne,
- impresja wodna,
Przezskórna stymulacja elektryczna (TENS).
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego:
- analgezja regionalna ( znieczulenie zewnątrzoponowe),
- analgezja wziewna ( gaz przeciwbólowy Entonox),
- analgezja miejscowa (blokada nerwu sromowego),
- dożylne lub domięśniowe podawanie opioidów.
Oddział położniczy przygotowany jest do sprawowania kompleksowej opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą. Pacjentki w oddziale mają zarówno bardzo komfortowe warunki lokalowe, jak i opiekę wykwalifikowanego oraz życzliwego personelu medycznego.
Oddział pracuje w systemie rooming-in czyli w systemie matka – dziecko, gdzie matka przebywa cały czas razem ze swoim nowonarodzonym dzieckiem mając możliwość współuczestniczenia w jego pielęgnacji, opiece nad nim, nauce technik karmienia piersią oraz zasad opieki nad noworodkiem. W oddziale istnieje również możliwość odwiedzin.
Odział Położniczy dysponuje:
- jedno- i dwuosobowymi salami z wspólnym węzłem sanitarnym (jedna łazienka na dwie sale z dostępem z każdej z sal), oraz salami jednoosobowymi z własnym węzłem sanitarnym,
- dzieci przebywają na salach z mamami w specjalnych bezpiecznych łóżeczkach.
Oddział ginekologiczny w obrębie którego znajdują się również sale patologi ciąży, prowadzi diagnostykę i terapię wszelkich stanów chorobowych związanych z patologią ciąży od małego do średniego stopnia ciężkości zgodnie z drugim stopniem opieki perinatalnej, jak i leczenie zachowawcze oraz pełen zakres leczenia operacyjnego chorób ginekologicznych w tym pełen panel operacji z zakresu ginekologii onkologicznej.
Operacje wykonywane w oddziale są przeprowadzane zarówno metodami klasycznymi jaki i małoinwazyjnymi tzn. endoskopowymi.
Oddział Ginekologiczny dysponuje:
- salami pacjentek z osobnym pełnym węzłem sanitarnym – każda sala posiada własną łazienkę,
- klimatyzowaną salę pooperacyjną ze ścisłym nadzorem,
- w pełni wyposażonym, klimatyzowanym gabinetem zabiegowymdo przeprowadzania zabiegów diagnostyczno – leczniczych,
- nowoczesną pracownie ultrasonograficzną.
W strukturze oddziału znajduję się również Poradnia Ginekologiczno – Położnicza, w której pacjentki mają możliwość kontynuowania leczenia poszpitalnego prowadzonego w warunkach ambulatoryjnych przez lekarzy oddziału ginekologiczno – położniczego.


Ordynator: dr n. med. Andrzej Korfanty.

Specjalista połóżnictwa i ginekologii.

liczba łóżek - 45