ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Lokalizacja: 3 piętro, budynek główny.

Telefon: 33 8448326

Ordynator: dr n. med. Andrzej Korfanty.

Specjalista połóżnictwa i ginekologii.

liczba łóżek - 50