ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Lekarz kierujący oddziałem lek. med. Jolanta Gil
specjalista psychiatrii
tel. 33 844 83 00

Oddział Dzienny Psychiatryczny w Oświęcimiu został otwarty 1.10.2018 r. Jest przeznaczony do kompleksowego leczenia i rehabilitacji osób wymagających specjalistycznej opieki psychiatrycznej, wykraczającej poza możliwości Poradni Zdrowia Psychicznego, ale bez konieczności całodobowej opieki szpitalnej.

Dysponujemy kadrą zarówno specjalistów psychiatrii, jak i psychologów, pielęgniarek i terapeutów zajęciowych. Zajmujemy się leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności z rozpoznaniami:

  • Zaburzeń z kręgu schizofrenii

  • Zaburzeń afektywnych

  • Zaburzeń lękowych

  • Zaburzeń adaptacyjnych

Terapia prowadzona jest w oparciu o społeczność terapeutyczną. Program terapeutyczny oddziału obejmuje: farmakoterapię, psychoterapię indywidualną, psychoterapię grupową, psychoedukację, trening umiejętności społecznych, terapię zajęciową (arteterapia, muzykoterapia, trening kulinarny, wycieczki), terapię z wykorzystaniem techniki kolażu i psychorysunku, oddziaływania społeczne.

 

Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00. Długość pobytu zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i wynosi od 4 do 12 tygodni.

 

Przyjęcie do Oddziału odbywa się po ustalonej wcześniej telefonicznie kwalifikacji i terminu rozpoczęcia terapii.

Przy przyjęciu niezbędne jest skierowanie od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego.

nr tel. 33 844-83-00