ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Lokalizacja: 1 piętro, budynek główny.
Telefony:
Ordynator      338448416
Oddziałowa   338448413
Sekretariat     338448418
Zakres działalności oddziału ortopedii i traumatologii narządów ruchu:
W zakresie leczenia schorzeń ortopedycznych:
 • Endoprotezoplastyka całkowita stawów biodrowych cementowa/ bezcementowa
 • Endoprotezoplastyka stawów biodrowych rewizyjna – w obluzowaniach aseptycznych i septycznych. Wykonywane są zabiegi jednoetapowe – z wykorzystaniem protez modularnych, przeszczepów kostnych mrożonych liofilizowanych oraz augmentów tytanowych. W obluzowaniach septycznych – zabiegi dwuetapowe z czasowym założeniem protez uwalniających antybiotyk.
 • Endoprotezoplastyka stawu barkowego w przypadku zmian zwyrodnieniowych
 • Zabiegi artroskopowe kolana – szycie łękotek, rekonstrukcje więzadłowe, artroskopie diagnostyczno- lecznicze
 • Rekonstrukcje ścięgien ręki, operacja przykurczu Dupuytrena, odbarczanie ucisku nerwów obwodowych
 • Zabiegi w obrębie stopy i stawu skokowego – rekonstrukcje nabytych deformacji stopy – paluch koślawy, sztywny, palec szponiaste/ młotkowate, stopa płasko-koślawa, deformacje pourazowe w obrębie stopy, choroba zwyrodnieniowa stawów stopy  stawu skokowego. Zabiegi rewizyjne po wcześniejszych operacjach w zakresie stopy  stawu sokowego.
W zakresie leczenia schorzeń urazowych:
 • Zespolenie złamań dostawowych z użyciem płyt kątowo- stabilnych
 • Zespolenie złamań nasady bliższej kości ramiennej za pomocą płyt kątowo0- stabilnych oraz dedykowanych gwoździ śródszpikowych
 • Leczenie zaburzeń zrostu za pomocą przeszczepu autogennej kości gąbczastej oraz osocza bogatopłytkowego
 • Leczenie dwuetapowe złamań z czasowym wykorzystaniem stabilizatorów zewnętrznych
 • Stabilne zespolenia złamań okolicy stawu biodrowego w celu umożliwienia szybkiej rehabilitacji i wczesnego obciążania
 • Endoprotezoplastyka połowicza bipolarna stawu biodrowego w złamaniach szyjki kości udowej.

Ordynator: dr n. med. Tomasz Bienek

Specjalista ortopedii i traumatologii.

liczba łóżek - 22