ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Lokalizacja: 1 piętro, budynek główny.

Telefon: 33 8448228, 33 8448296

Ordynator: dr n. med. Tomasz Bienek

Specjalista ortopedii i traumatologii.

liczba łóżek - 22