ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Oddział Chirurgii Ogólnej

Lokalizacja: 4 piętro, budynek główny.

Telefony:
Ordynator      338448278
Oddziałowa   338448252
Sekretariat     334884376
Ordynator oddziału – dr n. med. Marian Kuczia – specjalista chirurgii ogólnej
Zastępca ordynatora – dr n. med. Mariusz Cipała – specjalista chirurgii ogólnej
Oddział dysponuje 40 łóżkami na 11 salach chorych na 4.piętrze w budynku głównych szpitala. W oddziale znajduje się sala wzmożonego nadzoru pooperacyjnego z 4 łóżkami wyposażonymi w system monitorowania czynności życiowych.
Rocznie na oddziale leczonych jest około 2100 pacjentów, wykonywanych jest około 1300 zabiegów operacyjnych i około 200 zabiegów endoskopowych.
W oddziale wykonywane są głównie:
- operacje brzuszne z zakresu ostrych schorzeń jamy brzusznej,
- operacje przepuklin brzusznych, najczęściej z wszczepieniem siatki z tworzywa sztucznego w tym laparoskopowe operacje przepuklin pachwinowych,
- operacje pęcherzyka żółciowego, głównie laparoskopowe (ok. 300 rocznie) oraz operacje pęcherzyka i dróg żółciowych z dostępu otwartego,
- operacje żołądka, w tym operacje z powodu nowotworów,
- operacje jelit, w tym operacje nowotworów jelita grubego,
- operacje proktologiczne, w tym operacje nowotworów odbytnicy i odbytu,
- operacje piersi,
- operacje tarczycy,
- operacje guzów skóry i tkanek miękkich,
- operacje żylaków kończyn dolnych,
- amputacje kończyn dolnych z powodu niedokrwienia miażdżycowego,
- przeskórne endoskopowe gastrostomie PEG,
- zabiegi endoskopowe: usuwanie polipów w górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego, endoskopowe tamowanie krwawień (w tym opaskowanie żylaków przełyku), ERCP, endoskopowe usuwanie złogów przewodowych, protezowanie dróg żółciowych, endoskopowy drenaż torbieli trzustki, protezowanie zwężeń przełyku,
- zabiegi przezskórnego drenażu torbieli lub ropni wewnątrzbrzusznych i tkanek miękkich pod kontrolą USG,
Oprócz laparoskopowego usuwania pęcherzyka żółciowego i plastyki przepuklin pachwinowych, istnieje możliwość laparoskopowego usuwania wyrostka robaczkowego, sympatektomii i splanchnicektomii wideotorakoskopowej.
Blok operacyjny dysponuje nowoczesnymi technikami chirurgicznymi takimi jak: zestaw laparoskopowy, sprzęt do endoskopowego usuwania guzów odbytnicy techniką TEM, nóż harmoniczny, Biclamp, koagulacja w osłonie argonowej, staplery, cholangiofiberoskop, zestaw do leczenia ciężkich zapaleń jamy otrzewnej metodą podciśnieniową.
Dostępne są zaawansowane metody diagnostyczne: USG  z opcją dopplerowską, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, endoskopia. Rutynowo stosowana jest technika podciśnieniowa leczenia przewlekłych ran i owrzodzeń skóry.
Pracujemy w systemie ciągłego ostrego dyżuru. Opiekę nad pacjentami pełni 8 lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej ( w tym 2 specjalistów chirurgii onkologicznej), 2 rezydentów i 21 pielęgniarek, w większości posiadających dodatkowe specjalizacje, licencjat lub tytuł magistra pielęgniarstwa. W oddziale pracuje również wykwalifikowany dietetyk, który zajmuje się żywieniem pacjentów dostosowanym do schorzenia podstawowego. Prowadzone jest leczenie żywieniowe dojelitowe i pozajelitowe w pełnym zakresie.


Ordynator: dr n. med. Marian Kuczia

Specjalista chirurgii ogólnej.

liczba łóżek - 40