ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Oddział Chirurgii Ogólnej

Lokalizacja: 4 piętro, budynek główny.

Telefon: 33 8448250

Ordynator: dr n. med. Marian Kuczia

Specjalista chirurgii ogólnej.

liczba łóżek - 40