ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lokalizacja: parter, budynek główny.

Telefony:
Ordynator     338448364
Oddziałowa   338448244
Sekretariat    338448343
 Oddział Intensywnej Terapii zajmuje się leczeniem chorych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu. W oddziale leczonych jest ok. 240 pacjentów rocznie.
Są tu leczeni chorzy:
  • z ciężką niewydolnością wielonarządową, w tym układu oddechowego, krążenia, nerwowego, wątroby i nerek,
  • z niewydolnością narządową w przebiegu urazów wielonarządowych,
  • we wszystkich postaciach wstrząsu,
  • po skomplikowanych zabiegach operacyjnych z zakresu chirurgii ogólnej, ortopedii, ginekologii i położnictwa.
Oddział posiada 8 stanowisk dla pacjentów dorosłych, zlokalizowanych w obrębie 2 sal chorych i 1 izolatki. Stanowiska intensywnej terapii wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt w postaci:
 respiratorów z możliwością prowadzenia zaawansowanych technik wentylacji, monitorów funkcji życiowych,  pomp infuzyjnych, systemów ogrzewania pacjenta.
W oddziale dostępne są m.in.: aparaty do ciągłych technik nerkozastępczych z możliwością wykonania hemodializy, hemofiltracji, hemodiafiltracji i plazmaferezy, bronchofiberoskop, przyłóżkowy aparat RTG, aparaty EKG, defibrylatory kardiostymulatory.
W ramach anestezjologii:
- wykonywane są znieczulenia pacjentów do zabiegów operacyjnych w obrębie bloku operacyjnego (w tym znieczulenia ogólne, regionalne i zbilansowane) oraz znieczulenia do zabiegów terapeutycznych i diagnostycznych w obrębie stanowisk znieczulenia w oddziałach szpitalnych,
- prowadzona jest opieka okołooperacyjna nad pacjentami (współpraca z oddziałami zabiegowymi w zakresie przygotowania do znieczulenia i zabiegu oraz analgezji pooperacyjnej),
- wykonywane są długoterminowe dostępy naczyniowe, takie jak: centralne dostępy dożylne, czasowe cewniki dializacyjne,
- implantowane są elektrody do czasowej stymulacji serca.
 
W ramach oddziału funkcjonuje Poradnia Anestezjologiczna gdzie kwalifikowani są pacjenci do znieczulenia do planowych zabiegów operacyjnych.

Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. Andrzej Gryboś

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.

liczba łóżek - 8