ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lokalizacja: parter, budynek główny.

Telefon: 33 8448263

Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. Andrzej Gryboś

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.

liczba łóżek - 8