ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Ochrona danych osobowych - obowiązek informacyjny

Informacja dla pacjenta dotycząca ochrony danych osobowych

Szanowny Pacjencie!
Szanowni Państwo!
 

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu przekazuje Państwu treść klauzuli informacyjnej, która jest dostępna  także na tablicach ogłoszeń na terenie budynków ZOZ  , w miejscach rejestracji w poradniach specjalistycznych, w rejestracji szpitalnej  oraz w rejestracji SOR .

Kontakt do IOD (Inspektor Ochrony Danych)

Inspektor Ochrony Danych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim
mgr Grzegorz Środa, tel: 33 8448 486
e-mail: iod@szpital.oswiecim.pl