ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Ochrona danych osobowych - obowiązek informacyjny

Informacja dla pacjenta dotycząca ochrony danych osobowych

Szanowny Pacjencie!
Szanowni Państwo!

     W celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.


Poniższe informacje zostały również umieszczone na tablicach ogłoszeń koło rejestracji poradni specjalistycznych na terenie budynku głównego ZOZ, w rejestracji szpitalnej oraz rejestracji SOR.