ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Laboratorium mikrobiologiczne

Lokalizacja: budynek nr II (Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy), I piętro

Telefon 33 8448 257.

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek 7-17
wtorek 7-17
środa 7-17
czwartek 7-17
piątek 7-17
 

Zakres wykonywanych badań:

 1. Posiew ilościowy i jakościowy moczu – identyfikacja czynnika etiologicznego do gatunku, oznaczenie lekowrażliwości, oznaczenie czynnika hamującego wg Goulda.
 2. Posiew materiałów z górnych dróg oddechowych (gardła, nosa, nosogardzieli) – identyfikacja czynnika etiologicznego do gatunku, oznaczenie lekowrażliwości.
 3. Posiew wymazów i/lub punktatów z ucha środkowego i zewnętrznego – oznaczenie  czynnika etiologicznego do gatunku i lekowrażliwości.
 4. Posiew wymazów z worka spojówkowego – oznaczenie  czynnika etiologicznego do gatunku i lekowrażliwości.
 5. Posiew materiałów z dolnych dróg oddechowych (plwociny, aspiratów oskrzelowych, popłuczyn pęcherzykowo – oskrzelowych, wydzieliny oskrzelowej) - oznaczenie czynnika etiologicznego do gatunku i lekowrażliwości.
 6. Posiew kału w/k  czynników etiologicznych zakażeń przewodu pokarmowego: Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia spp., Campylobacter spp. - oznaczenie do gatunku.
 7. Wykonanie testu immunochromatograficznego na obecność rotawirusów i adenowirusów w kale.
 8. Wykonanie testu na obecność  antygenu GDH i toksyny A i B Clostridium difficile w kale.
 9. Posiew i hodowla krwi w systemie automatycznym – oznaczenie  czynnika etiologicznego do gatunku i oznaczenie lekowrażliwości.
 10. Oznaczenie obecności antygenu mononukleozy w surowicy (test jakościowy i półilościowy)
 11. Posiew płynów z jam ciała (opłucnowego, otrzewnowego, stawowego, mózgowo – rdzeniowego i innych punktatów), oznaczenie czynnika etiologicznego do gatunku i lekowrażliwości..
 12. Posiew końcówek cewników naczyniowych – posiew ilościowy, oznaczenie czynnika etiologicznego do gatunku i lekowrażliwości.
 13. Posiew wymazów / aspiratów z ran powierzchniowych i głębokich, owrzodzeń, ropni - oznaczenie czynnika etiologicznego do gatunku i lekowrażliwości.
 14. Posiew materiałów z dróg moczowo – płciowych (wymazy z pochwy i szyjki macicy, wymazy z cewki moczowej, nasienia, wydzieliny gruczołu krokowego i gruczołu Bartholina), oznaczenie czynnika etiologicznego do gatunku i lekowrażliwości.
 15. Posiew materiałów w/k grzybów drożdżopodobnych (oznaczenie do gatunku) i pleśniowych (oznaczenie do rodzaju), wykonanie mykogramu dla grzybów drożdżopodobnych.
 16. Posiew materiałów w/k bakterii beztlenowych (oznaczenie do gatunku i lekowrażliwości).
 17. Oznaczenie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno – krążkową, w systemie automatycznym, oznaczenie MIC metodą E-test.
 18. Wykonywanie badań w/k nosicielstwa i badań środowiska szpitalnego.
 19. Kontrola skuteczności sterylizacji.
 20. Posiew materiałów w/k obecności Mycobacterium metodą klasycznego posiewu na podłoże Löwensteina – Jensena.