ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Kontakt

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
ul. Wysokie Brzegi 4
32-600 Oświęcim

Dyrekcja ZOZ w Oświęcimiu

Sabina Bigos - Jaworowska - Dyrektor Zespołu

Andrzej Jakubowski - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Agnieszka Oniszczuk - Zastępca Dyrektora ds.Techniczno - Eksploatacyjnych

Anna Gil - Borowiecka - Zastępca Dyrektora ds.Organizacyjno - Administracyjnych
wybrane adresy poczty elektronicznej:

Sekretariat Dyrektora ZOZ dyrekcja@szpital.oswiecim.pl
Dział Finansowo-Księgowy fk@szpital.oswiecim.pl
Dział Informatyki informatyka@szpital.oswiecim.pl
Dział Infrastruktury infrastruktura@szpital.oswiecim.pl
Dział Zamówień Publicznych zamowienia@szpital.oswiecim.pl
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi kadry@szpital.oswiecim.pl

wybrane telefony:
Centrala telefoniczna 33-8448 200
faks 33-8423 742
Sekcja Kadr 33-8448 293
Sekretariat Dyrektora 33-8448 267
Z-ca Dyr. ds. eksploat.-adm. 33-8448 303
Naczelna pielęgniarka 33-8448 283
Przełożona pielęgniarka 33-8448 273
Dział metodyczno-organizacyjny 33-8448 301
Dział finansowo-księgowy 33-8448 261