ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

III Oddział Chorób Wewnętrznych

Lokalizacja: 2 piętro, budynek główny.

Telefon: 33 8448222

Lekarz kierujący oddziałem. Grażyna Mach

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog i diabetolog.

liczba łóżek - 27