ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

III Oddział Chorób Wewnętrznych

Lokalizacja: 2 piętro, budynek główny.

Telefony:
Ordynator      338448394
Oddziałowa   338448222
Sekretariat     338448453
III Oddział Chorób Wewnętrznych istnieje w Powiatowym Szpital im. Św.M.Kolbe w Oświęcimiu
od 2003 roku .
Oddział dysponuje 31 łóżkami które mieszczą się w salach 2,4 i 5-cio osobowych salach. Wszystkie sale posiadają własny węzeł sanitarny.
Oddział Chorób Wewnętrznych zajmuje się diagnostyka i leczeniem zachowawczym pacjentów z chorobą układu sercowo-naczyniowego, oddechowego ,zaburzeniami przemiany materii ,chorobami endokrynologicznymi, przewodu pokarmowego i innymi.
Ponadto w oddziale znajduje się 5-cio łóżkowa sala nadzoru kardiologicznego, która pozwala na ciągły monitoring pacjentów wymagających stałej opieki zdrowotnej .
Przeprowadza się tu również diagnostykę nieinwazyjną układu krążenia:
-24 godz. rejestracja czynności serca metodą Holtera
-24 godz. Monitorowania ciśnienia tętniczego
-echokardiografia
-testy wysiłkowe elektrokardiologiczne
- kardiowersję
Oddział Wewnętrzny świadczy usługi diagnostyczne i lecznicze w zakresie chorób wewnętrznych na poziomie podstawowym:
W oddziale wykonujemy następujące zabiegi diagnostyczno - lecznicze: biopsja szpiku, punkcje jamy brzusznej, opłucnej, pobieranie węzłów chłonnych do badań histopatologicznych, USG jamy brzusznej oraz pozostałe, Dopplery, gastroskopie, kolonoskpię , rekostoskopię, ERCP, TK oraz MR
Na oddziale dostępnie są konsultacja lekarza: chirurga, ginekologa, okulisty, ortopedy, psychiatry, laryngologa, hematologa, onkologa, torakochirurga, kardiochirurga, neurochirurga, nefrologa, endokrynologa, alergologa.

Lekarz kierujący oddziałem. Grażyna Mach

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog i diabetolog.

liczba łóżek - 27