ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

II Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałem chorób płuc

Lokalizacja: budynek nr 2, piętro I

Telefony:
Ordynator      338448254
Oddziałowa   338448235
Sekretariat     338448352
II Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc jest pełnoprofilowym oddziałem chorób wewnętrznych przyjmującym większość pacjentów kierowanych ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wymagających hospitalizacji w ramach oddziału chorób wewnętrznych.
Oddział ma dostęp do pełnej diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej pracowni  ultrasonograficznej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i pracowni endoskopowej
Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie:
  • chorób sercowo-naczyniowych: badania echokardiograficzne, USG naczyń, elektrokardiograficzna próba wysiłkowa, HolterEKG, HolterRR, angioTK
  • układu oddechowego: spirometria, bronchofiberoskopia, badania obrazowe
  • układu pokarmowego: USG, diagnostyka endoskopowa (gastroskopia, kolonoskopia), tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny
Znaczny odsetek pacjentów hospitalizowanych to chorzy z cukrzycą, chorobami hematologicznymi, nefrologicznymi i diagnozowani w kierunku chorób nowotworowych.
W oddziale są wykonywane drobne zabiegi endoskopowe (usuwanie polipów jelita grubego) i zabiegi na drogach żółciowych (ERCP).
Oddział posiada 43 łóżka.
Oddział zatrudnia 10 lekarzy w tym kardiologa, pulmonologów, diabetologa, reumatologa


Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Waldemar Mielecki

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog