ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

II Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałem chorób płuc

Lokalizacja: budynek nr 2, piętro I

Telefon: 33 8448304

Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Waldemar Mielecki

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

liczba łóżek - 45