ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

II Oddział Chorób Wewnętrznych

Lokalizacja: parter, budynek główny.

Telefon: 33 8448304

Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Waldemar Mielecki

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

liczba łóżek - 28