ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

I Oddział Chorób Wewnętrznych

Lokalizacja: 2 piętro, budynek główny.
 

Telefony:
Ordynator      338448219
Oddziałowa   338448223
Sekretariat     338448453
I Oddział Chorób Wewnętrznych przyjmuje pacjentów kierowanych przez lekarzy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Podstawowej Opieki Zdrowotnej wymagających hospitalizacji w ramach oddziału chorób wewnętrznych.
Oddział ma dostęp do pełnej diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej oraz pracowni endoskopowej, ultrasonograficznej, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.
Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie:
- chorób sercowo-naczyniowych: badania echokardiograficzne, USG naczyń,
elektrokardiograficzna próba wysiłkowa, Holter EKG, Holter RR, angio-TK
- układu oddechowego: spirometria, bronchofiberoskopia, RTG klatki piersiowej, TK klatki piersiowej
- układu pokarmowego: USG, diagnostyka endoskopowa ( gastroskopia, kolonoskopia ),
tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny
Znaczny odsetek pacjentów hospitalizowanych to chorzy z niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, cukrzycą, chorobami hematologicznymi, nerfologicznymi i onkologicznymi.
W ramach oddziału wykonywane są drobne zabiegi endoskopowe: endoskopowe polipektomie i ERCP
Oddział posiada: 32 łóżka
Oddział zatrudnia:
- 10 lekarzy w tym nefrologa, reumatologa, diabetologa, alergologa
- 19 pielęgniarek

Ordynator: lek. med. Marlena Wichman-Dąbek


Specjalista chorób wewnętrznych, alergolog