ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy

Lokalizacja: budynek nr 2.

Telefony: 33 8448275, 33 8448325

Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. Mirosław Bomski

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc.

liczba łóżek - 43