ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

ABC Pacjenta

Pacjent ma prawo do:

 
 • Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej możliwych do przeprowadzenia w naszym Szpitalu lub innych zakładach współpracujących z nami.
 • Uzyskania informacji o stanie zdrowia, planowanych i możliwych działaniach diagnostyczno-terapeutycznych.
 • Wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy po uzyskaniu odpowiedniej informacji.
 • Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej świadczonej przez osobę bliską lub inną wskazaną.
 • Intymności i poszanowania godności osobistej.
 • Kontaktu osobistego, telefonicznego, korespondencyjnego z osobami z zewnątrz.
 • Opieki duszpasterskiej.

Zalecenia porządkowe:

 
 • Pacjentom nie wolno bez wiedzy personelu wychodzić poza obręb oddziału i Szpitala.
 • W porze obchodów lekarskich oraz zabiegów i opatrunków pacjent powinien przebywać w oddziale, sali chorych.
 • Należy stosować się do indywidualnych zaleceń lekarza, pielęgniarki, w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji oraz żywienia.
 • Należy dbać aby swoim zachowaniem nie zakłócać spokoju innym chorym.
 • Należy przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 22.00–6.00.
 • Należy szanować własność Szpitala oraz innych pacjentów.
 • Nie wolno palić tytoniu i pić alkoholu.
 • Nie wolno uprawiać gier hazardowych.
 • Nie wolno manipulować aparaturą medyczną, urządzeniami i instalacjami elektrycznymi, gazowymi, wentylacyjnymi, grzewczymi itp.
 • Nie należy używać telefonów komórkowych w pobliżu aparatury elektronicznej.