ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Ogłoszenie o zatrudnieniu pielęgniarki

12.10.2018

Oświęcim 09.10.2018 r.
 
 
 

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

 
 
Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zatrudni                 w pełnym wymiarze czasu pracy:
Pielęgniarkę systemu
do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Wymagania:  pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizującą się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarkę posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii                       i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym;
 
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi osobiście lub telefonicznie 33 8448293, 8448258
 
Zespół Opieki Zdrowotnej zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 
W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                                                  z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”.

Powrót