ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Ogłoszenie o zatrudnieniu - pielęgniarka instrumentariuszka

09.05.2018

Oświęcim 23.03.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej zatrudni na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy:


pielęgniarkę instrumentariuszkę na Blok Operacyjny


Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi osobiście lub telefonicznie 33 8448293, 8448258
 

Zespół Opieki Zdrowotnej zastrzega sobie prawo skontaktowania się  z wybranymi kandydatami.
 

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.  poz. 922)”.

 


Powrót