ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Ogłoszenie o zatrudnieniu - opiekun medyczny

05.06.2018

.

Oświęcim 05.06.2018 r.
 

 

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej zatrudni na umowę o pracę                         w pełnym wymiarze czasu pracy:


opiekuna medycznego

 

do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi osobiście lub telefonicznie 33 8448293, 8448258.
 

Zespół Opieki Zdrowotnej zastrzega sobie prawo skontaktowania się  z wybranymi kandydatami.


W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                 i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                                                  z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”.


Powrót