ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Ogłoszenie o zatrudnieniu lekarza chorób wewnętrznych

03.07.2018

Oświęcim 02.07.2018 r.
 
 
 

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

 
 
Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zatrudni od na dyżury:
 
Lekarza
specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie:
  • chorób wewnętrznych
           
 
 
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi osobiście lub telefonicznie 33 8448293, 8448258
 
Zespół Opieki Zdrowotnej zastrzega sobie prawo skontaktowania się  z wybranymi kandydatami.
 
W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                                                  z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”.

Powrót