ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Ogłoszenie o zatrudnieniu - Kierownik Działu Informatyki

05.06.2018

Oświęcim 05.06.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zatrudni Kierownika Działu Informatyki w pełnym wymiarze czasu pracy:

Od kandydata oczekujemy:
• wykształcenia wyższego z dziedziny informatyki lub pokrewne (automatyka i robotyka, telekomunikacja, elektronika),
• znajomości m.in. zagadnień związanych z administracją systemów operacyjnych, systemów sieciowych, budową sieci, archiwizowaniem danych,
• samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących bieżących problemów,
• mile widziane doświadczenie zawodowe.


Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi osobiście lub telefonicznie 33 8448293, 8448258


Zespół Opieki Zdrowotnej zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.


W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji, zgodnie                    z art. 6 ust. 1  lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                         w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                                                  z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”.


Powrót