ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Ogłoszenie o zatrudnieniu - absolwent farmacji

13.07.2018

Oświęcim 13.07.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej zatrudni na umowę o pracę                    w pełnym wymiarze czasu pracy:

 

absolwenta farmacji
do Apteki SzpitalnejZainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi osobiście lub telefonicznie 33 8448293, 8448258
 

Zespół Opieki Zdrowotnej zastrzega sobie prawo skontaktowania się  z wybranymi kandydatami.
 

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji, zgodnie  z art. 6 ust. 1  lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                                                  z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”.


Powrót