ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Informacja o zatrudnieniu: Inspektor ds. aparatury medycznej

11.02.2019

Oświęcim 08.02.2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej zatrudni na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy:

Inspektora ds. aparatury medycznej

 

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe techniczne preferowane: elektronika, elektromechanika, inżynieria biomedyczna, fizyka medyczna lub pokrewne mające zastosowanie w aparaturze medycznej

  • mile widziane doświadczenie zawodowe oraz praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi osobiście lub telefonicznie 33 8448293, 8448258

 

Zespół Opieki Zdrowotnej zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”.


Powrót