ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży dla lekarzy i pielęgniarek

05.02.2018

Proszę o wycenę  oferty według zawartego formularza cenowego oraz przesłaniu go wraz z wzorami do dnia 12.02.2018 do Działu Infrastruktury, pokój 20, celem dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy na okres 12 miesicy.

Powrót