ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Negocjacje cenowe - dostawa naczyń z pulpy celulozowej

07.06.2018

ZOZ w Oświęcimiu zaprasza do złożenia pisemnej propozycji cenowej na wykonanie zadania:
Dostawa naczyń z pulpy celulozowej (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. − Prawo zamówień publicznych  tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz.  1579 ze. zm.)

Powrót