ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Informacja o udziale w projekcie.

02.10.2017

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu uczestniczy w projekcie „ Wsparcie szpitali we wdrożeniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część „Program Akredytacji Szpitali”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powrót