ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Informacja dotycząca opieki całodobowej

18.09.2017

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Opieka Całodobowa

 
Zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.06.2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej od 1 października 2017 roku świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowane będą przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu , ul. Wysokie Brzegi 4.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 18.00 do 08.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godz. od 08.00 do 08.00 dnia następnego.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą realizowane przez lekarzy i pielęgniarki w Poradniach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanych :

1. w Oświęcimiu, przy ul. Wysokie Brzegi 4 - w budynku głównym Szpitala Powiatowego- wejście do Poradni Specjalistycznych ,za Pracownia Rezonansu Magnetycznego , I piętro , gabinety nr 114, 115, 117 , tel. 33/844 -84- 93.

2. W Kętach, przy ul. Sobieskiego 45, tel. 33/ 845-21-00.

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.

KIEDY KORZYSTAĆ Z OPIEKI NOCNEJ LUB ŚWIATECZNEJ:

- W PRZYPADKU NAGŁEGO ZACHOROWANIA

- NAGŁEGO POGORSZENIA STANU ZDROWIA, GDY NIE MA OBJAWÓW SUGERUJĄCYCH BEZPOŚREDNIE ZAGROŻENIE ŻYCIA I ZDROWIA, A ZASTOSOWANE ŚRODKI DOMOWE LUB LEKI DOSTĘPNE BEZ RECEPTY NIE PRZYNIOSŁY ZDECYDOWANEJ POPRAWY

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjent nie uzyska:
- wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
- recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniami przewlekłymi ( jeżeli się skończyły)
- rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia
- skierowania na badania diagnostyczne
- skierowania do specjalisty


W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi wykonywane są w gabinecie zabiegowym lub w uzasadnionych przypadkach w domu pacjenta.

W przypadku iniekcji zleconych raz na dobę realizacja powinna się odbywać w gabinetach zabiegowych placówki wystawiającej zlecenie.

Wyżej wymienione zlecenia wykonywane są w gabinecie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej wyłącznie w soboty, niedziele i święta.

Powrót