ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Informacja o działaniu szkoły rodzenia.

04.09.2018

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu działa od 1995 roku szkoła rodzenia prowadzona przez położną.
Kursy obejmują 8 spotkań po ok. 1,5 godz. W programie tematy dotyczące porodu naturalnego, połogu, pielęgnowania dziecka, ćwiczenia oddechowe pomocne podczas porodu, zwiedzanie bloku porodowego, ćwiczenia kąpieli noworodka.

Cena kursu 100 zł

Szczegółowych informacji udziela:
tel. oddz. położniczego: 33 84 48 206

Powrót