zarejestruj się
Logo_zoz_oswiecim
Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu
1

strona główna
 

Informacja dla pacjentów

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu informuje,
 

iż dniem 1 stycznia 2019 r. zostaje z powodu braku kontraktu z Małopolskim
 

Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Krakowie na realizację świadczeń


w zakresie rehabilitacji kardiologicznej -


Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej działający w Zespole


Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu przestaje realizować przedmiotowe


świadczenia.

 

Informacja dla pacjentów

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu  informuje, że od 16.07.2018 roku  Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy zostanie połączony z II Oddziałem Chorób Wewnętrznych
 i funkcjonować będzie jako  II Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc.
W  Pododdziale Chorób Płuc  będą leczeni pacjenci ze schorzeniami układu oddechowego 
 z wyłączeniem gruźlicy.
II Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc zlokalizowany będzie w miejscu dotychczasowego  Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy - na parterze w pawilonie II.

Informacja o remoncie oddziału ginekologiczno-położniczego

Oświęcim, 9 kwietnia 2018 r.

 

 

Dot. remont Oddziałów Ginekologiczno-Położniczy i Noworodkowy

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
uprzejmie informuje, że w ramach realizowanego projektu RPMP.12.01.03-12-0601/17 Modernizacja Oddz. Ginekologiczno – Położniczego, Noworodkowego oraz Psychiatrycznego służące poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców pow. oświęcimskiego i okolic, planujemy rozpocząć
w terminie od 16 kwietnia 2018 r. do 31 października 2018 r., remont oddziałów Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodkowego.


Na czas remontu zostaną zaadaptowane sale w ramach innych oddziałów szpitalnych tak aby Pacjentki, które się zgłoszą do naszego Szpitala do porodu oraz w sytuacji nagłego zachorowania  zostały przyjęte do oddziału.
Remont odbędzie się w dwóch etapach i został tak zaplanowany aby w niewielkim stopniu ograniczyć realizację świadczeń zdrowotnych.


I etap od 16.04.2018 Oddział Ginekologiczny zaplanowany na około 10 tygodni, Blok Porodowy do końca lipca br. Oddział Noworodkowy i Położniczy będzie realizował świadczenia na tym etapie bez zmian.


II etap od 1.07.2018 r. Oddział Położniczy i Noworodkowy przewidywany koniec remontu październik 2018 r.


Po zakończeniu I etapu remontu Oddział Noworodkowy
i Położniczy zostanie przeniesiony do wyremontowanej części Ginekologicznej i tam będą realizowane świadczenia.
Praca oddziału Ginekologicznego będzie realizowana według schematu I etapu remontu.

Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu


W związku z uruchomieniem w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu funkcjonalności e-rejestracji oraz e-pacjent ułatwiających korzystanie z poradni specjalistycznych, dostępu do dokumentacji medycznej i innych funkcji, zachęcamy wszystkich Pacjentów za założenia i aktywowania konta w systemie. Instrukcja zakładania konta znajduje się tutaj.

Szpital Powiatowy w Oświęcimiu jest jednym z większych i nowocześniejszych szpitali w Zachodniej Małopolsce ze specjalistyczną bazą zabiegowo – diagnostyczną. Szpital dysponuje bazą 461 łóżek w 15 oddziałach szpitalnych oraz 22 poradniami specjalistycznymi, pracowniami specjalistycznymi oraz zakładami diagnostycznymi.

 

Szpital dysponuje nowoczesną aparaturą medyczną wykonując szeroki wachlarz badań laboratoryjnych, radiologicznych (RTG, Mammografia, Doppler, USG narządowe), neurologicznych (EEG, EMG, Doppler tętnic szyjnych), gastrologicznych (gastroskopia, kolonoskopia i rektoskopia) i kardiologicznych (EKG, UKG, EKG metodą Holtera, 24-godzinne monitorowanie RR metoda Holtera, EKG wysiłkowe).
 

Podstawowym celem działania jest świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego i diagnostyki oraz szeroko rozumianej profilaktyki i edukacji pro zdrowotnej.
 

Szpital należy do Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie, Regionalnej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie oraz Oddział Dziecięcy i Oddział Chirurgii Dziecięcej należą do Sieci Szpitali z Sercem, Oddział Dziecięcy ponadto jest zrzeszony w Sieci Szpitali Motylkowych.

Sposób wezwania pomocy medycznej w województwie małopolskim

Aby wezwać pomoc medyczną w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112. Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu  wykonywane jest połączenie telefoniczne.
 

Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 00

Ogłoszenia i Informacje

Ogłoszenie o zatrudnieniu ratowników medycznych.

czytaj dalej

Ogłoszenie o zatrudnieniu lekarza chirurgii dziecięcej,  neurologii, psychiatrii,  chorób wewnętrznych,  endokrynologi,i diabetologii

czytaj dalej

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej       Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności lecznicz...

czytaj dalej

Ogłoszenie postepowania na dostawę płyt CD-R i DVD+R

czytaj dalej

Zamówienia publiczne