zarejestruj się
Logo_zoz_oswiecim
Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu
1

Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu

W związku z realizacją projektu udostępnienia e-Uslug, portal szpitalny jest w fazie budowy i testów. Wszelkie prezentowane dane dotyczące możliwych terminów wizyt są związane z mechanizmami testującymi funkcjonalność.
W celu określenia  terminu wizyty, należy skontaktować się z odpowiednią rejestracją szpitalnych poradni specjalistycznych.

Szpital Powiatowy w Oświęcimiu jest jednym z większych i nowocześniejszych szpitali w Zachodniej Małopolsce ze specjalistyczną bazą zabiegowo – diagnostyczną. Szpital dysponuje bazą 474 łóżek w 15 oddziałach szpitalnych oraz 22 poradniami specjalistycznymi, pracowniami specjalistycznymi oraz zakładami diagnostycznymi.

 

Szpital dysponuje nowoczesną aparaturą medyczną wykonując szeroki wachlarz badań laboratoryjnych, radiologicznych (RTG, Mammografia, Doppler, USG narządowe), neurologicznych (EEG, EMG, Doppler tętnic szyjnych), gastrologicznych (gastroskopia, kolonoskopia i rektoskopia) i kardiologicznych (EKG, UKG, EKG metodą Holtera, 24-godzinne monitorowanie RR metoda Holtera, EKG wysiłkowe).
 

Podstawowym celem działania jest świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego i diagnostyki oraz szeroko rozumianej profilaktyki i edukacji pro zdrowotnej.
 

Szpital należy do Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie, Regionalnej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie oraz Oddział Dziecięcy i Oddział Chirurgii Dziecięcej należą do Sieci Szpitali z Sercem, Oddział Dziecięcy ponadto jest zrzeszony w Sieci Szpitali Motylkowych.

Komunikat Dyrektora ws. dokumentacji medycznej

Komunikat Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
w sprawie możliwości odbioru indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w 1994 roku.
 
 
Zgodnie z zapisami art. 29   Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz  Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu informuje, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w 1994 roku.
 
Osoby zainteresowane uzyskaniem dokumentacji (pacjent; jego przedstawiciel lub w razie śmierci pacjenta osoba przez niego upoważniona do uzyskania dokumentacji) mogą odebrać dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku
w Archiwum Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu,
tel. 033/844-83-05 do dnia  31 marca 2015 r.
 
 
 
                                               Dyrektor ZOZ w Oświęcimiu
 

Sposób wezwania pomocy medycznej w województwie małopolskim

Aby wezwać pomoc medyczną w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112. Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu  wykonywane jest połączenie telefoniczne.
 

Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 00

Ogłoszenia i Informacje

DYREKTOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Oświęcimiu ,ul. Wysokie Brzegi 4 tel. (033) 84 48 267 fax. (033) 84 23 742   I. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  działalności leczniczej     &n...

czytaj dalej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ogłasza konkurs na Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych przez Ratownika Medycznego  oraz  Ratownik Medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych  w  karetce...

czytaj dalej

   Oświęcim 15.04.2015 r.   INFORMACJA O ZATRUDNIENIU Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zatrudni od dnia 01.07.2015 r.  pełnym wymiarze czasu pracy: Kierownika Działu Finansowo – Księgowego pełn...

czytaj dalej

Zamówienia publiczne

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ogłasza negocjacje na odczynniki i testy laboratoryjne różne.

czytaj dalej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęciumiu ogłasza negocjacje na dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego.

czytaj dalej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ogłasza postępowanie negocjacyjne na dostawę odzieży i obuwia dla pracowników.

czytaj dalej