Poradnie specjalistyczne

Do większości poradni znajdujących się na I piętrze w głównym budynku Szpitala należy się rejestrować w rejestracji centralnej.

Rejestracja I, tel. 33 8448 286, poradnie: endokrynologiczna, onkologiczna, gastroenterologiczna, neonatologiczna, kardiologiczna.

Rejestracja II (obok kaplicy), tel. 33 8448 412, poradnie: chirurgii ogólnej, dziecięcej i urazowo-ortopedycznej.

Rejestracja III (parter budynku oddziału neurologii), tel. 33 8448 312, poradnia neurologiczna.

Pozostałe poradnie rejestrują pacjentów bezpośrednio.

Poradnie specjalistyczne

© ZZOZ Oświęcim 2008-2009