ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Kontakt

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
ul. Wysokie Brzegi 4
32-600 Oświęcim

wybrane adresy poczty elektronicznej:

sekretariat Dyrektora ZOZ sekretariat@szpital.oswiecim.pl
Dział Finansowo-Księgowy fk@szpital.oswiecim.pl
Dział Informatyki informatyka@szpital.oswiecim.pl
Dział Infrastruktury infrastruktura@szpital.oswiecim.pl
Dział Zamówień Publicznych zamowienia@szpital.oswiecim.pl
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi   kadry@szpital.oswiecim.pl

wybrane telefony:
centrala telefoniczna   33-8448 200
faks 33-8423 742
Sekcja Kadr 33-8448 293
sekretariat Dyrektora   33-8448 267