Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu

Szpital Powiatowy w Oświęcimiu jest jednym z większych i nowocześniejszych szpitali w Zachodniej Małopolsce ze specjalistyczną bazą zabiegowo-diagnostyczną. Szpital dysponuje bazą 488 łóżek w 15 oddziałach szpitalnych oraz 22 poradniami specjalistycznymi, pracowniami specjalistycznymi oraz zakładami diagnostycznymi.

Podstawowym celem działania jest świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego i diagnostyki oraz szeroko rozumianej profilaktyki i edukacji pro zdrowotnej. ...

Sposób wezwania pomocy medycznej w województwie małopolskim.

Aby wezwać pomoc medyczną w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112. Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu  wykonywane jest połączenie telefoniczne.

Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 00

21-07-14 12:12

Ogłoszenie wyniku negocjacji

Ogłoszenie wyniku negocjacji na:
Dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą analizatora [więcej...]

10-06-14 14:33

Przedmiary robót na roboty budowlane

Przedmiary robót na roboty budowlane - przebudowa - wykonanie pododdziału chemioterapii dziennej w pawilonie psychiatrycznym Szpitala w Oświęcimiu. [więcej...]

04-06-14 14:01

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu

Oświęcim, dnia 04.06.2014 r.

OGŁOSZENIE
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU
32 – 600 OŚWIĘCIM UL. WYSOKIE BRZEGI 4
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na drodze... [więcej...]

25-07-14 13:40

Ogłoszenie o negocjacjach - Dostawa podłoży do hodowli drobnoustrojów z krwi do aparatu Boctec 9050

Ogłoszenie o negocjacjach - Dostawa podłoży do hodowli drobnoustrojów z krwi do aparatu Boctec 9050
Zał. nr 1 Formularz ofertowy
Zał. nr 2 -Formularz cenowy
Zał. nr 3  Istotne p... [więcej...]

25-07-14 08:55

Ogłoszenie o negocjacjach - dostawa wyrobów z włókniny

Ogłoszenie o negocjacjach - dostawa wyrobów z włókniny
Zał. nr 1 Formularz ofertowy
Zał. nr 2 do ogłoszenia Formularz cenowy
Zał. nr 3 do ogłoszenia - Istotne postanowienia umowy... [więcej...]

11-07-14 14:01

Ogłoszenie o negocjacjach - serwis i nadzór autorski oprogramowania Optimed, Infomedica

ZOZ w Oświęcimiu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: Usługa nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania Optimed i Infomedica
Ogłoszenie o negocjacjach
Zał n... [więcej...]

21-07-14 14:27

Informacja o zatrudnieniu

Informacja o zatrudnieniu - Lekarz w Oddziale Chirurgii Dziecięcej [więcej...]

21-07-14 14:23

Informacja o zatrudnieniu

Informacja o zatrudnieniu - Psycholog [więcej...]

08-07-14 14:25

Konkurs na udzielanie świadczeń lekarskich

DYREKTOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ ogłasza Konkurs na udzielanie świadczeń lekarskich [więcej...]


Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu

© ZZOZ Oświęcim 2008-2009