Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu

Szpital Powiatowy w Oświęcimiu jest jednym z większych i nowocześniejszych szpitali w Zachodniej Małopolsce ze specjalistyczną bazą zabiegowo-diagnostyczną. Szpital dysponuje bazą 474 łóżek w 15 oddziałach szpitalnych oraz 22 poradniami specjalistycznymi, pracowniami specjalistycznymi oraz zakładami diagnostycznymi.

Podstawowym celem działania jest świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego i diagnostyki oraz szeroko rozumianej profilaktyki i edukacji pro zdrowotnej. ...

Sposób wezwania pomocy medycznej w województwie małopolskim.

Aby wezwać pomoc medyczną w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112. Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu  wykonywane jest połączenie telefoniczne.

Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 00

01-08-14 13:39

Przedmiary na roboty budowlane

Przemiaray na roboty budowlane - przebudowa części kondygnacji parteru na poradnię specjalistyczną chorób zakaźnych.
Projekt budowlany [więcej...]

24-07-14 10:15

Informacja o współpracy

Dzięki współpracy z niemieckimi policjantami oraz Kliniką w Bad Berka k/Weimaru po raz kolejny 12 lipca, wolontariusze z niemieckiej organizacji Notruf Ukraine – Polizisten helfen e.v. oraz z... [więcej...]

21-07-14 12:12

Ogłoszenie wyniku negocjacji

Ogłoszenie wyniku negocjacji na:
Dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą analizatora [więcej...]

14-08-14 13:17

Ogłoszenie o negocjacjach na usługę naprawy źródła światła.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ogłasza negocjacje na naprawę źródła światła.
Ogłoszenie o negocjacjach.
Zał. nr1 - formularz ofertowy.
Zał. nr2 - opis przedmiotu zamówienia... [więcej...]

25-07-14 13:40

Ogłoszenie o negocjacjach - Dostawa podłoży do hodowli drobnoustrojów z krwi do aparatu Boctec 9050

Ogłoszenie o negocjacjach - Dostawa podłoży do hodowli drobnoustrojów z krwi do aparatu Boctec 9050
Zał. nr 1 Formularz ofertowy
Zał. nr 2 -Formularz cenowy
Zał. nr 3  Istotne p... [więcej...]

25-07-14 08:55

Ogłoszenie o negocjacjach - dostawa wyrobów z włókniny

Ogłoszenie o negocjacjach - dostawa wyrobów z włókniny
Zał. nr 1 Formularz ofertowy
Zał. nr 2 do ogłoszenia Formularz cenowy
Zał. nr 3 do ogłoszenia - Istotne postanowienia umowy... [więcej...]

21-07-14 14:27

Informacja o zatrudnieniu

Informacja o zatrudnieniu - Lekarz w Oddziale Chirurgii Dziecięcej [więcej...]

08-07-14 14:25

Konkurs na udzielanie świadczeń lekarskich

DYREKTOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ ogłasza Konkurs na udzielanie świadczeń lekarskich [więcej...]

25-06-14 08:17

Konkurs

Konkurs na udzielanie: kompleksowych świadczeń zdrowotnych oraz objęcie stanowiska lekarza kierującego oddziałem. [więcej...]


Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu

© ZZOZ Oświęcim 2008-2009